پکیج آتلیه عروس

پکیج های آتلیه عروس شامل سه نمونه است که قیمت های هرکدام با توجه به میزان خدماتی که به عروس و داماد ارائه خواهد شد متفاوت است. با توجه به تنوعی که برای پکیج ها در نظر گرفته ایم شما می توانید با توجه به میزان بودجه و سلیقه خودتان انتخاب دلخواه داشته باشید. آتلیه عروس پیکسان با بکارگیری تمام تخصص و تلاش خود  سعی بر آن دارد که بهترین روز زندگیتان را خاطره ساز کند. لازم به ذکر است شما می توانید هر کدام از پیکیج های مورد نظر خود را مطابق با سلیقه خودتان تغییر دهید و با توجه به تغییرات اعمال شده قیمت پیکیج را زیادتر و یا کمتر کنید. 

جدا کننده متن

پکیج

 • عکاسی و فیلمبرداری با 2 دوربین
 • عکاسی از میهمانان
 • مونتاژ و تدوین متوسط
 • تعداد برگ آلبوم عروس 10 برگ
 • دستگاه کرین پیشرفته
 • عکاسی و فیلمبرداری مجلس و آتلیه
 • عکاسی و فیلمبرداری باغ
 • فیلمبرداری هلی شات
 • نمایشگر عکس فیلم فرمالیته در مراسم
 • ساخت کلیپ فرمالیته با کارگردانی اختصاصی
 • فرمالیته خارج از کشور
 • فرمالیته خارج از شهر
 • ارائه کلیه فایل های عکاسی
آتلیه عروس پیکسان
جدا کننده متن

پکیج

 • عکاسی و فیلمبرداری با 4 دوربین
 • عکاسی از میهمانان
 • مونتاژ و تدوین متوسط
 • تعداد برگ آلبوم عروس 10 برگ
 • دستگاه کرین پیشرفته
 • عکاسی و فیلمبرداری مجلس و آتلیه
 • عکاسی و فیلمبرداری باغ
 • نمایشگر عکس فیلم فرمالیته در مراسم
 • فرمالیته خارج از شهر
 • فیلمبرداری هلی شات
 • ساخت کلیپ فرمالیته با کارگردانی اختصاصی
 • فرمالیته خارج از کشور
 • ارائه کلیه فایل های عکاسی
آتلیه عروس پیکسان
جدا کننده متن

پکیج

 • عکاسی و فیلمبرداری با 4 دوربین
 • عکاسی از میهمانان
 • مونتاژ و تدوین متوسط
 • تعداد برگ آلبوم عروس 10 برگ
 • دستگاه کرین پیشرفته
 • عکاسی و فیلمبرداری مجلس و آتلیه
 • عکاسی و فیلمبرداری باغ
 • نمایشگر عکس فیلم فرمالیته در مراسم
 • فرمالیته خارج از شهر
 • فیلمبرداری هلی شات
 • ساخت کلیپ فرمالیته با کارگردانی اختصاصی
 • فرمالیته خارج از کشور
 • ارائه کلیه فایل های عکاسی
آتلیه عروس پیکسان
جدا کننده متن

سایر پکیج های آتلیه پیکسان